Niedziela, 24 czerwca 2018 r. 175 dzień roku

Strona główna WWW podmiotu Kontakt

  Informacje
Podstawa działania
Statut prawny
Władze cechu
Cele i zadania
  Tryb działania
Zadania publiczne
Rejestr, ewidencja, archiwa
  Członkowie cechu
Stan
  Biuletyn
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Statystyka biuletynu


Wyszukiwanie w BIP'e

Zadania publiczne

Strona emitowana: 2703
Wydrukuj stronę  • Pośrednictwo w uzyskiwaniu refundacji wynagrodzeń wypłacanych uczniom młodocianym.

    Cech występuje w imieniu mistrzów szkolących w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa do Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie składanych co kwartał przez rzemieślników list refundacyjnych o zwrot kosztów wynagrodzeń wypłacanych uczniom młodocianym.

  • Sprawowanie nadzoru nad szkoleniem uczniów młodocianych na podstawie upoważnienia otrzymanego od Izby Rzemieślniczej.

    Znowelizowana w lutym 2002 roku ustawa o rzemiośle nakłada obowiązek przynależności do Cechów na mistrzów szkolących uczniów. Ustawa ta dała Cechowi możliwość kontrolowania czy osoba szkoląca posiada do tego odpowiednie kwalifikacje ? mianowicie musi posiadać dyplom mistrzowski (lub równorzędne mu świadectwo ukończenia technikum) w zawodzie, w którym szkoli oraz musi mieć ukończony kurs pedagogiczny dla mistrzów szkolących uczniów.

    W przypadku braku dyplomu mistrzowskiego musi posiadać kurs pedagogiczny oraz zatrudniać osobę z w/w kwalifikacjami na umowę o pracę, na pełen etat i na czas nie krótszy niż trwać będzie umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego z uczniem.

    Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego pomiędzy mistrzem, a młodocianym sporządzana jest przez Cech na podstawie dostarczonych mu dokumentów (PESEL, akt urodzenia, świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie od lekarza o zdolności do pracy w zawodzie) i podpisywana uroczyście przez mistrza szkolącego, rodzica i młodocianego w obecności pracownika biura Cechu, któremu jest powierzony nadzór nad szkoleniem oraz Cechmistrza lub wyznaczonej przez niego zastępcy w biurze Cechu.Opieka i wykonanie Logi.pl & www.icech.pl

Strona główna Skok w górę

Administracja serwisem

© 2004 - 2018 r. Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu